Rekrutacja do Projektu na rzecz mobilności uczniów!

Prosimy Kandydatów do wyjazdu na warsztaty Erasmus do Grecji o zapoznanie się się z poniższymi dokumentami, wydrukowanie ich wypełnienie.

Więcej informacji u prof. Małgorzaty Sicińskij-Wojtczak i prof. Joanny Stańczyk