kALENDARZ MATUR 2021

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego
od 7 do 20 maja

 

(oprócz 9 i 16 maja)

język polski

 

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 wtorek język polski –pp* język łaciński i kultura antyczna –pr *
5 środa matematyka –pp
6 czwartek język angielski –pp historia sztuki –pr
7 piątek język angielski –pp

 

język angielski –dj*

filozofia –pr
8-9 – sobota, niedziela
10 poniedziałek język polski –pr język łemkowski –pr

 

język kaszubski –pr

11 wtorek matematyka –pr wiedza o społeczeństwie –pr
12 środa biologia –pr język francuski –pr

 

język francuski –dj

13 czwartek geografia –pr język francuski –pp

 

język hiszpański –pp

język niemiecki –pp

język rosyjski –pp

język włoski –pp

14 piątek chemia –pr język niemiecki –pr

 

język niemiecki –dj

15, 16 -sobota, niedziela
17 poniedziałek historia –pr język rosyjski –pr

 

język rosyjski –dj

18 wtorek fizyka –pr język hiszpański –pr

 

język hiszpański –d

19 środa informatyka –pr język włoski –pr

 

język włoski –d

20 czwartek języki mniejszości narodowych –pp języki mniejszości narodowych –pr

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM

*dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Część ustna egzaminu maturalnego
od 7 do 12 czerwca język polski

 

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
1 wtorek język polski –pp* język polski –pr**
2 środa matematyka –pp matematyka –pr
3 czwartek Boże Ciało
4 piątek Dzień bez egzaminów.
5-6 – sobota, niedziela
7 poniedziałek język angielski –pp

 

język francuski –pp

język hiszpański –pp

język niemiecki –pp

język rosyjski –pp

język włoski –pp

8 wtorek wiedza o społeczeństwie –pr język angielski –pr

 

język angielski –dj*

9 środa biologia –pr język niemiecki –pr

 

język niemiecki –dj

10 czwartek geografia –pr język rosyjski –pr

 

język rosyjski –dj

11 piątek chemia –pr język francuski –pr

 

język francuski –dj

12, 13 -sobota, niedziela
14 poniedziałek informatyka –pr język hiszpański –pr

 

język hiszpański –dj

15 wtorek fizyka –pr język włoski –pr

 

język włoski –dj

16 środa języki mniejszości narodowych –pp

 

historia –pr

historia muzyki –pr

języki mniejszości narodowych –pr

 

język kaszubski –pr

język łemkowski –pr

zadania w języku obcym ***

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 5 lipca 2021r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji wynikach 5 lipca 2021r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji wynikach 5 lipca 2021r.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

*dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  1. Część pisemna – 24 sierpnia 2021r.(wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 23–24sierpnia 2021r.

*Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10sierpnia 2021r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 10 września 2021 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 10 września 2021 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 10 września 2021 r.