tekst ślubowania

Tekst Ślubowania

„My uczniowie rozpoczynający naukę
w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika
w Aleksandrowie Łódzkim przyrzekamy;

nie splamić honoru i dobrego imienia naszej szkoły
darzyć szacunkiem swoich wychowawców i nauczycieli
być zawsze koleżeńskim, wcielać w życie najpiękniejsze hasła solidarności i przyjaźni,
pracować rzetelnie i uczciwie,
aktywnie współdziałać z zespołem swojej klasy i szkoły.

Przyrzekamy naszą postawą w codziennym życiu zasłużyć na miano dobrego Polaka.

Przyrzekamy.”