Warsztaty na Wydziale Filologicznym UW!

Uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do udziału w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Rozmawiali ze studentami, poznali infrastrukturę Wydziału i uczestniczyli w konkursach tematycznych.

Warsztaty w języku angielskim, w których uczestniczyli uczniowie pod opieką p. Małgorzaty Sicińskiej-Wojtczak, dotyczyły memów internetowych oraz języka filmu. Następnie odbyły się zajęcia w zakresie analizy teledysku jako tekstu audiowizualnego.

Uczniowie uczęszczający na język niemiecki uczestniczyli pod opieką p. Barbary Gadzinowskiej w warsztatach na temat niemieckich idiomów na co dzień, samodzielnej nauki słownictwa i gramatyki na przykładzie języka niemieckiego oraz zajęciach pt.,,Liechtenstein – ein Fürstentum zwischen der Schweiz und Österreich” (Liechtenstein – księstwo między Szwajcarią a Austrią”). Zajęcia prowadzone były w języku niemieckim, w oparciu o prezentację połączoną z quizem, w którym nagrody zdobyli Jakub Marciniak z kl. 2c, Jan Domżał z kl. 2c oraz Jan Patyk z kl. 3c. Uczniowie zostali zachęceni do podróży do malowniczego księstwa Liechtenstein, które nie leży daleko od naszego kraju…

Uczniowie uczący się języka rosyjskiego z opiekunem p. Anną Rucińską uczestniczyli w warsztatach z tłumaczenia audiowizualnego, w trakcie których zapoznali się z technikami i rodzajami tłumaczenia audiowizualnego, sposobem generowania napisów w programach komputerowych oraz programami do nagrywania ścieżek dźwiękowych. Młodzież zapoznała się także z fałszywymi przyjaciółmi tłumacza we wszystkich językach słowiańskich, utrudniających komunikację międzyludzką. Na zakończenie uczniowie uczestniczyli w wykładzie z twórczego pisania, dowiadując się przy okazji o interesujących książkach, w których bohaterem jest miasto Łódź.