opłaty

Opłaty za ksero i na Radę Rodziców:

– można dokonywać na konto Rady Rodziców

nr 17 8780 0007 0000 3506 1000 0001

tytułem: opłata za ksero/Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa

Opłaty za wyżywienie i za bursę można dokonywać na konto:

Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie łódzkim

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 95-070Aleksandrów Łódzki

nr konta 12 8780 0007 0000 0433 1000 0102

tytułem: opłata za żywienie/bursę za m-c…., imię i nazwisko ucznia, klasa