Poznaj nowe media i weź udział w greckiej przygodzie! Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowoczesny marketing kluczem do rozwoju turystyki i promocji regionów”

Liceum w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim przystąpiło do projektu finansowanego z funduszy europejskich pt. „Nowoczesny marketing kluczem do rozwoju turystyki i promocji regionów”. Inicjatywa przyniesie placówce szereg korzyści – zaś dla samych uczniów stwarza możliwość odbycia 2-tygodniowego wyjazdu edukacyjnego w Grecji!

„Nowoczesny marketing kluczem do rozwoju turystyki i promocji regionów” (nr 2020-1-PMU-3340) to inicjatywa w ramach „Ponadnarodowej mobilności uczniów” – projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Łączne finansowanie otrzymane przez szkołę wynosi 246 576,00 złotych.

Projekt przewiduje przeprowadzenie dwóch mobilności: wyjazdów edukacyjnych, w trakcie których młodzież naszej szkoły będzie współpracować z uczniami placówki przyjmującej, Platon School w mieście Katerini. Podczas zajęć w języku angielskim uczestnicy poznają zasady prowadzenia skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Facebooku. W międzynarodowych zespołach opracują profesjonalne fanpage dot. regionów Łódzkiego i Pierii, a także broszury informacyjne nt. założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz programu merytorycznego na uczniów czekają również wycieczki, zajęcia terenowe, warsztaty czy degustacje – wszystko, by poznać wspaniałą Riwierę Olimpijską oraz grecką kulturę i styl życia!

Wyjazd jest dla uczestników nieodpłatny. W dwóch mobilnościach przewiduje się udział łącznie 33 uczniów z Polski, którzy zostaną wyłonieni na drodze rekrutacji. Już niebawem podamy więcej informacji na ten temat.

Mobilność to świetna okazja, by poznać rówieśników z nowego kraju, zwiedzić Grecję, a przede wszystkim zwiększyć swój potencjał osobisty. Program został ułożony w taki sposób, by aktywować i podnosić poziom wiedzy w interdyscyplinarny sposób, poruszać tematykę ciekawą dla młodych osób, rozwijać kompetencje kluczowe i znajomość języka angielskiego. Uczestnicy otrzymają także certyfikaty potwierdzające uczestnictwo, które w przyszłości mogą stanowić ważny suplement np. w CV.