OFERTA EDUKACYJNA 2023/2024

Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim

adres (kod, miejscowość, ulica): 95-070 Aleksandrów Łódzki                                                     

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5

telefon/fax:  42 712-74-40

adres strony www: smslo.smsaleksandrow.pl

adres e-mail: sekretariat@smsaleksandrow.pl

L.p.Przedmioty z rozszerzonym programem nauczaniaSymbol oddziałuJęzyki obcePrzedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1.  Język polski/matematyka
oraz dwa spośród:
język angielski, historia/biologia, geografia, Biznes i Zarządzanie
IA SMS  Język angielski, język niemiecki lub język rosyjski  Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, geografia, historia,
2.Język polski/matematyka
oraz dwa spośród:
język angielski, historia/biologia, geografia, Biznes i Zarządzanie
IB ogólna/ sportowa (piłka nożna)  Język angielski, język niemiecki lub język rosyjski  Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, geografia, historia,
3.Język polski/matematyka
oraz dwa spośród:
język angielski/język niemiecki, historia, geografia, Biznes i Zarządzanie
IC ogólnaJęzyk angielski, język niemiecki lub język rosyjski  Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, geografia, historia,
4.Język polski/matematyka
oraz dwa spośród:
język angielski/język niemiecki, biologia, geografia, Biznes i Zarządzanie
ID ogólnaJęzyk angielski, język niemiecki lub język rosyjski  Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, geografia, historia,

Bursa w Aleksandrowie Łódzkim

Gwarantujemy:

● przyjazną atmosferę

● wysoki poziom nauczania

● wysoką zdawalność egzaminu maturalnego

● doświadczoną kadrę pedagogów

● nauczycieli – egzaminatorów OKE

SMS (koszykówka dziewcząt, pływanie, lekka atletyka),

SPORTOWY (specjalizacja: piłka nożna, ogólna),

OGÓLNY (dla młodzieży nie objętej treningiem).

● Dla klas SMS przeprowadzane są testy sprawnościowe

W szkole funkcjonuje:

  • dziennik elektroniczny dostępny dla uczniów i rodziców
  • sieć wi-fi
  • bursa szkolna zapewniająca uczniom spoza Aleksandrowa Łódzkiego noclegi i opiekę
  • stołówka szkolna zapewniająca wyżywienie całodzienne dla mieszkańców bursy oraz obiady dla chętnych uczniów
  • system stypendialny dla najlepszych uczniów oraz sportowców
  •  dysponujemy pełnowymiarową , nowoczesną halą sportową

Projekty i nasze inicjatywy:

  • Młodzi Głosują – bierzemy udział w młodzieżowych ogólnopolskich wyborach prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych
  • AIESEC University – warsztaty językowe, które prowadzą studenci z różnych części świata
  • Amnesty International, Maraton pisania listów
  • Erasmus , POWER

Prowadzimy akcje charytatywne i pomocowe, jak również inicjujemy wydarzenia o charakterze ekologicznym

Współpracujemy z:

● Uniwersytetem Łódzkim  – patronat Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

● Politechniką Łódzką

● Fundacją „Młodzi Młodym”

Działamy w akcjach wolontaryjnych we współpracy z:

● Ośrodkami Pomocy Społecznej i Domami Pomocy Społecznej

● Szkolnym Klubem UNICEF

● Stowarzyszeniem WIOSNA

● schroniskiem dla zwierząt

● hospicjami

Organizujemy:

● Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”

● Konkurs europejski „Europa nasz wspólny dom”

● Konkurs geograficzny z wiedzy o Polsce „Cudze chwalicie swego nie znacie”

● Konferencje sportowe

● Turniej SCRABBLE

● Polonez maturzystów w parku miejskim

Gwarantujemy:

● przyjazną atmosferę

● wysoki poziom nauczania ( średnie z matury przez ostatnie trzy lata powyżej średniej krajowej)

● wysoką zdawalność egzaminu maturalnego( 97% zdawalności za ostatnie trzy lata, do matury podchodzą wszyscy chętni uczniowie, przez okres trzech ostatnich lat mieliśmy 178 absolwentów z czego do matury przystąpiło 176)

● doświadczoną kadrę pedagogów

● nauczycieli – egzaminatorów OKE

Oferta Edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA

 Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące

Oferta Edukacyjna 2023/2024

Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim

95-070 Aleksandrów Łódzki

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5

    tel/fax: 42 712-74-40

www.smslo.smsaleksandrow.pl, sekretariat@smsaleksandrow.pl

Nazwa szkoły, adres (kod, miejscowość, ulica), telefon, fax, strona www, adres e-mail

L.p.

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania

Symbol oddziału

Języki obce

Przedmioty uwzględniane
w procesie rekrutacji

1.

Język polski / matematyka

oraz dwa spośród:

język angielski/język niemiecki, historia/biologia,   geografia, Biznes i Zarządzanie

1 A

SMS

Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski

Język polski , matematyka  język obcy nowożytny,  biologia geografia, historia

2.

Język polski / matematyka

oraz dwa spośród:

język angielski / język niemiecki, historia/biologia,     geografia, Biznes i Zarządzanie

IB

ogólna (sportowa – piłka nożna)

Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski

Język polski , matematyka  język obcy nowożytny,  biologia geografia, historia

3.

Język polski / matematyka

oraz dwa spośród:

język angielski/język niemiecki, historia, geografia, Biznes i Zarządzanie

IC

ogólna

Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski

Język polski , matematyka  język obcy nowożytny,  biologia geografia, historia

L.p.

Nazwa bursy lub internatu

Adres

Telefon, fax, strona www, e-mail

1.

Bursa w Aleksandrowie Łódzkim

95-070 Aleksandrów Łódzki

ul. Warszawska 10/12

42 276 55 99