OFERTA EDUKACYJNA 2023/2024

Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim

adres (kod, miejscowość, ulica): 95-070 Aleksandrów Łódzki                                                     

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5

telefon/fax:  42 712-74-40

adres strony www: smslo.smsaleksandrow.pl

adres e-mail: sekretariat@smsaleksandrow.pl

Bursa w Aleksandrowie Łódzkim

Gwarantujemy:

● przyjazną atmosferę

● wysoki poziom nauczania

● wysoką zdawalność egzaminu maturalnego

● doświadczoną kadrę pedagogów

● nauczycieli – egzaminatorów OKE

SMS (koszykówka dziewcząt, pływanie, lekka atletyka),

SPORTOWY (specjalizacja: piłka nożna, ogólna),

OGÓLNY (dla młodzieży nie objętej treningiem).

● Dla klas SMS przeprowadzane są testy sprawnościowe

W szkole funkcjonuje:

  • dziennik elektroniczny dostępny dla uczniów i rodziców
  • sieć wi-fi
  • bursa szkolna zapewniająca uczniom spoza Aleksandrowa Łódzkiego noclegi i opiekę
  • stołówka szkolna zapewniająca wyżywienie całodzienne dla mieszkańców bursy oraz obiady dla chętnych uczniów
  • system stypendialny dla najlepszych uczniów oraz sportowców
  •  dysponujemy pełnowymiarową , nowoczesną halą sportową

Projekty i nasze inicjatywy:

  • Młodzi Głosują – bierzemy udział w młodzieżowych ogólnopolskich wyborach prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych
  • AIESEC University – warsztaty językowe, które prowadzą studenci z różnych części świata
  • Amnesty International, Maraton pisania listów
  • Erasmus , POWER

Prowadzimy akcje charytatywne i pomocowe, jak również inicjujemy wydarzenia o charakterze ekologicznym

Współpracujemy z:

● Uniwersytetem Łódzkim  – patronat Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

● Politechniką Łódzką

● Fundacją „Młodzi Młodym”

Działamy w akcjach wolontaryjnych we współpracy z:

● Ośrodkami Pomocy Społecznej i Domami Pomocy Społecznej

● Szkolnym Klubem UNICEF

● Stowarzyszeniem WIOSNA

● schroniskiem dla zwierząt

● hospicjami

Organizujemy:

● Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”

● Konkurs europejski „Europa nasz wspólny dom”

● Konkurs geograficzny z wiedzy o Polsce „Cudze chwalicie swego nie znacie”

● Konferencje sportowe

● Turniej SCRABBLE

● Polonez maturzystów w parku miejskim

Gwarantujemy:

● przyjazną atmosferę

● wysoki poziom nauczania ( średnie z matury przez ostatnie trzy lata powyżej średniej krajowej)

● wysoką zdawalność egzaminu maturalnego( 97% zdawalności za ostatnie trzy lata, do matury podchodzą wszyscy chętni uczniowie, przez okres trzech ostatnich lat mieliśmy 178 absolwentów z czego do matury przystąpiło 176)

● doświadczoną kadrę pedagogów

● nauczycieli – egzaminatorów OKE