RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców – Zespół Licealno – Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący – Dorota Kalisz-Mirowska

Zastępca przewodniczącego – Maciej Ciącio

Skretarz -Marcin Bałwas