RADA PEDAGOGICZNA

Skład Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim rok szkolny 2022/2023

Michał Bistuła – Dyrektor Szkoły / wychowanie fizyczne / piłka nożna

Agata Pawłowska – Wicedyrektor szkoły / biologia

Artur Belter – wychowanie fizyczne / trener lekkoatletyki

Elżbieta Boczek – EDB / filozofia

Jolanta Bogucka – język niemiecki

Krzysztof Burchacki – informatyka

Łukasz Burski – pedagog specjalny

Ewa Czachorowska – religia

Barbara Czarniak – pedagog

Małgorzata Drygas – wychowawca w bursie

Magdalena Dudaczyk – matematyka

Barbara Gadzinowska – język niemiecki

Damian Gamus – wychowanie fizyczne

Bartosz Grąbkowski – wychowanie fizyczne

Maciej Jabłoński – informatyka

Robert Joachimiak – wychowanie fizyczne / trener lekkoatletyki

Ewa Kajak – geografia / podstawy przedsięfbiorczośći

Anna Karpińska-Olejnik – historia / HIT

Adam Kasprzyk – historia

Patryk Kołakowski – wychowanie fizyczne

Beata Kosiorek – wychowawca w bursie

Inna Kochubei – wychowanie fizyczne / koszykówka

Robert Kowalski – wychowanie fizyczne / trener lekkoatletyki

Nina Kozińska-Karazja – matematyka

Małgorzata Krymarys – język polski

Magdalena Lewandowska – wychowanie fizyczne

Magdalena Lisiecka-Cwojdzińska – wychowawca w bursie

Anetta Marciniak – matmatyka

Beata Maros – podstawy przedsiębiorczości

Agnieszka Matusiak – wychowanie fizyczne / pływanie

Radosław Mroczkowski – wychowanie fizyczne / piłka nożna

Justyna Nowak – bibliotekarz

Anna Pietrzak – język niemiecki

Dariusz Raczyński – wychowanie fizyczne / koszykówka

Adam Rajkowski – wychowanie fizyczne / koszykówka

Anna Rucińska – język rosyjski

Monika Rychlik – biologia

Małgorzata Sicińska-Wojtczak – język angielski

Bartosz Słominski – wychowanie fizyczne / koszykówka

ks. Grzegorz Sobczak – religia

Joanna Stańczyk – język polski

Sławomir Szczepaniak – fizyka

Robert Śliwakowski – historia / HIT / WOS

Kazimierz Tomczyk – wychowanie fizyczne / lekkoatletyka

Beata Topińska – język angielski

Agnieszka Urbańska – język angielski

Agnieszka Urbańska-Śliwakowska – język polski

Magdalena Wasilewska – chemia

Joanna Wojnar – wychowanie fizyczne / lekkoatletyka

Paweł Zdrajkowski – wychowanie fizyczne / lekkoatletyka