Wyniki konkursu Geo-planeta

Głównym założeniem konkursu jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii Polski i świata.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach.

I kategoria – test

Najlepsze wyniki uzyskały:

Aleksandra Rok z klasy IIIA

Patrycja Sadlik z klasy IIC

Anna Cierpisz z klasy IIE

II kategoria – praca indywiduana

Wyróżnione prace:

Amelia Kopczacka z klasy IIE

Kalina Kopczacka z klasy IIE

Nikola Ladrowska z klasy IIC

Gratulujemy uzyskania bardzo dobrych wyników w konkursie!