SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY – RESPEKTUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA?

Celem konkursu jest:

-zainteresowanie wiedzą na temat ochrony praw człowieka we współczesnym świecie
– wzbogacenie wiedzy uczniów o prawach przysługujących każdemu człowiekowi
– kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku dla drugiego człowieka

-zapoznanie z akcją Maraton Pisania Listów organizowaną przez Amnesty International.

1. Zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie w formie wizualnej swojej  refleksji na temat praw człowieka we współczesnym świecie. Prace powinny obrazować zagadnienie Respektujemy Prawa Człowieka? (temat jest otwarty w interpretacji).

2.Uczestnik konkursu wykonuje plakat w dowolnej technice plastycznej i z wykorzystaniem dowolnych materiałów plastycznych (np. farba, ołówek ,kredka ,elementy fotografii, kolaż) na papierze w formacie A3 (praca płaska).

3.Do udziału w konkursie można zgłaszać jedynie prace-plakaty przygotowane samodzielnie, wyklucza się prace zbiorowe.

4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

5.Każda praca konkursowa powinna mieć wyraźny opis na odwrocie (imię ,nazwisko, klasa)

6.Przy ocenie plakatów bierzemy  pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, jasność przekazu, walory estetyczne ,technikę wykonania, oryginalność oraz jakość wykonania.

7.Wystawa prac, ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród odbędzie się 05 grudnia 2018 r. o godzinie 12.00 w SMS-LO.

8.Termin składania prac upływa 03grudnia 2018 o godz.11.00 .

Zachęcamy do udziału w konkursie i  z niecierpliwością  czekamy na Wasze plakaty!

Zespół Przedmiotów Humanistycznych SMS-LO

Wolontariusze MPL

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *