Prośba o rozważenie możliwości sponsorowania sztandaru szkoły.

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości sponsorowania sztandaru.

W realizację tego przedsięwzięcia wkładamy również własne środki i siły, lecz nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich kosztów. Dlatego też liczymy na Państwa hojność, wierząc, że oprócz satysfakcji będzie to również wspaniała promocja pokazania Państwa  dobrej woli i wsparcia szczytnego celu.

Zaoferowaną pomoc finansową prosimy kierować na konto Rady Rodziców:

NR KONTA 17 8780 0007 0000 3506 1000 0001

Z dopiskiem: „Na sztandar”

Sztandar jest dla całej społeczności szkolnej ogromnie ważnym symbolem, przypomina historię i tradycję naszego kraju. To znak, który łączy uczniów obecnych z tymi, którzy opuścili już progi naszej szkoły bądź z tymi, którzy do niej przybędą. Uświetnia on najważniejsze uroczystości: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Święto Szkoły, uroczystości patriotyczne w szkole i poza nią, uroczyste apele. Niezwykły honor i wyróżnienie spotyka osoby, które wchodzą w skład pocztu sztandarowego. Najczęściej są to uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniający się odpowiednią postawą etyczną i kulturą osobistą.

W zamian za pomoc finansową możemy zaoferować:

– certyfikat z podziękowaniem,

– umieszczenie logo (nazwy firmy) na oficjalnej stronie internetowej szkoły,

– informacje o sponsoringu w lokalnych mediach.

Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonej inicjatywy i będzie wkładem w rozwój i edukację przyszłych pokoleń.

Uroczystość wręczenia sztandaru odbędzie się 13 czerwca 2015 roku podczas uroczystych obchodów 70-lecia Szkoły. Jesteśmy świadomi, że bez pomocy ludzi dobrej woli nie uda nam się zrealizować tego zadania. Możecie Państwo skorzystać z niepowtarzalnej okazji
i włączyć się w tę niecodzienną inicjatywę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *