Poznać, doświadczyć, zrozumieć

W roku szkolnym 2016/2017 szkoła realizuje projekt „Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim”.

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przez Starostę Powiatu Zgierskiego.

Projekt trwa od 1 X 2016r. do 30 VI 2017r. i w jego ramach prowadzone są dodatkowe zajęcia z matematyki, informatyki, biologii, chemii, języka angielskiego i podstaw przedsiębiorczości.

Dzięki projektowi uczniowie naszej szkoły poszerzają wiadomości i umiejętności, które umożliwiają im lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego.

W projekcie bierze udział ponad 60% uczniów szkoły z klas I – III.

Również dzięki projektowi nasza szkoła wzbogaci się o wiele pomocy dydaktycznych do pracowni, które wykorzystywane będą także po zakończeniu projektu. Między innymi otrzymamy: komputery, tablice interaktywne, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, wizualizer, nowe okablowanie strukturalne z materiałami, serwerownię plików do pracowni informatycznej, lodówkę, kuchnię elektryczną do podgrzewania, dygestorium, wiele materiałów do ćwiczeń z chemii, szafę metalową do odczynników chemicznych z wyciągiem, szkielet człowieka i wiele map do nauki geografii.

Koordynator projektu – Elżbieta Boczek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *