Koło języka hiszpańskiego

Zapraszamy uczniów SMS-LO, zainteresowanych językiem oraz kulturą Hiszpanii, do udziału w zajęciach dodatkowych z języka hiszpańskiego, które odbywają się w środy w godzinach 14.30-16.00.

Zajęcia prowadzi mgr Robert Śliwakowski na podstawie podręcznika i programu dopuszczonego przez MEN – Joven.es A1 – zakres podstawowy.

 

 Koło Języka Hiszpańskiego

 

Koło Języka Hiszpańskiego przeznaczone jest dla uczniów SMS-LICEUM zainteresowanych językiem ,kulturą i społeczeństwem Hiszpanii a także krajów Ameryki Środkowej i Południowej.

Zajęcia odbywają się w środy w godzinach 14.30-16 na podstawie podręcznika i programu dopuszczonego przez MEN-Joven.es A1 – zakres podstawowy

Treści na zajęciach m.in.-España y sus 17 comunidades,El alfabeto español ,El primer día de clase,Los nombres de los países europeos y las nacionalidades,En América se habla español ,¡A divertirse! ,Presenta a tus amigos ,Descubre España,En la mochila,Las fiestas españolas ,  Tu cumpleaños,¡ Feliz cumpleaños!,Las vacaciones y las fiestas ,Los deberes

¿ Qué hora es?,Las asignaturas,El horario de clase,La educación en España ,La rutina diaria,Los gustos,Los colores,Las banderas hispanas,¿De qué color es?,La vida cotidiana,

El mundo de la música ,La familia,Mi padre y mi Madre, La familia española,Los números,

La familia de David,Las habitaciones de la casa,Mi habitación ,El mundo hispano- Argentina,Chile,México ,Perú,Cuba,La vuelta al cole ,El carácter de mis amigos ,Los deportes ,El mundo deportivo,De compras,El barrio de Carlota ,Compramos un regalo ,

España y su identidad,Ropa juvenil ,La moda y los jóvenes ,Las partes del cuerpo,¡Que hambre tengo!,¿Qué estás haciendo? ,¿Quién tiene los bocadillos?,¿Me lo prestas? ,

Un menú sano y equilibrado,La cocina española,Actividades del tiempo libre,Planes y proyectos , ¿Quieres ir a un concierto?,Prepara un intercambio ,Pasatiempos ,Capitales hispanas,La excursión al zoo,El pretérito indefinido ,El taller ecológicoParques naturales.

Zajęcia prowadzi mgr Robert Śliwakowski.

Kilka informacji o Języku hiszpańskim;

Język hiszpański należy do rodziny języków romańskich. Jest trzecim najczęściej używanym językiem na świecie. Hiszpański jest językiem urzędowym w 21 krajach, których ludność liczy około 400 milionów. Ponadto, dla 25 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki i dwóch milionów ludzi z różnych państw jest on językiem ojczystym.

Wpływ języka hiszpańskiego w dziedzinie kultury, polityki i ekonomii wzrasta z każdym dniem, a jego zastosowanie w Internecie, w świecie nauki i techniki jest znaczące.

Znajomość języka hiszpańskiego stała się istotna dla sporej części świata. W Stanach Zjednoczonych uczy się go ponad połowa uczniów. Także w Unii Europejskiej obserwuje się ciągły wzrost nauki tego języka. W ciągu ostatnich kilku lat liczba uczących się języka hiszpańskiego w szkołach wzrosła dwukrotnie.

W Polsce dziewięć uniwersytetów oferuje studia w zakresie filologii hiszpańskiej bądź iberystyki. Łącznie z lektoratami przeznaczonymi dla słuchaczy wszystkich wydziałów, liczba studentów uczących się języka hiszpańskiego w szkolnictwie wyższym wzrosła do ponad 13 tysięcy. Jednocześnie, 15 tysięcy osób uczy się hiszpańskiego już na poziomie szkolnictwa podstawowego i średniego, z czego 1600 to uczniowie piętnastu Sekcji Dwujęzycznych realizujących intensywny proces nauczania.

Tak samo jak ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej, w Polsce hiszpański jest językiem obcym, który przechodzi największy przyrost procentowy uczących się tego języka. Mimo to jego obecność wciąż nie odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu ani zainteresowaniu, jakim cieszy się Hiszpania i pozostałe kraje hiszpańskojęzyczne.                                                                                                                                           DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

  • To jeden z najpopularniejszych języków świata. Posługuje się nim ok. 500 milionów użytkowników,
  • można się nim porozumieć w Hiszpanii oraz w krajach Ameryki Południowej i Środkowej,
  • znajomość kolejnego języka obcego zwiększa szanse na lepszą pracę,
  • na rynku europejskim funkcjonuje wiele przedsiębiorstw, których przedstawiciele posługują się językiem hiszpańskim.

Robert Śliwakowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *