KAMIL GOLEC otrzymał tytuł finalisty XXVII Olimpiady Filozoficznej

14 lutego Kamil Golec, uczeń  kl. IIIA, przystąpił do egzaminu pisemnego etapu okręgowego XXVII Olimpiady Filozoficznej, który odbył się w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego.

 

I etap – szkolny – polegał na napisaniu eseju filozoficznego. Kamil napisał ciekawą pracę na temat: Zło moralne – przestępstwo – grzech (w świetle jednego lub kilku myślicieli, np. Platona, Arystotelesa, Augustyna, Tomasza z Akwinu, Kanta, Kieerkegaarda, Schelera, Wojtyły – Jana Pawła II, Ratzingera-Benedykta XVI, Krąpca, Tischnera).

 

W II etapie zadaniem uczestników było napisanie eseju zainspirowanego jednym z trzech cytatów zaczerpniętych z myśli filozofów oraz rozwiązanie testu przygotowanego przez Komitet Główny Olimpiady. Wymagało to bardzo dobrej znajomości literatury źródłowej ujętej w cztery bloki tematyczne.

 

Po sprawdzeniu prac – eseju i testu – Kamil został rekomendowany przez Komitet Okręgowy  XXVII Olimpiady Filozoficznej w Łodzi  do etapu finałowego w Warszawie.

Do filozoficznej rywalizacji ostatecznie zakwalifikowało się 135 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, w tym 3 z województwa łódzkiego.

Zawody centralne odbyły się 25 kwietnia  w Warszawie w siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Ostatni etap  miał formę egzaminu ustnego (trzy części), podczas którego Kamil bronił pracy przygotowywanej na etapie szkolnym, odpowiadał na dwa pytania komisji z zakresu historii filozofii, analizował teksty źródłowe. Poziom egzaminu był bardzo wysoki, obejmował  znajomość poglądów, tekstów napisanych przez kilkudziesięciu filozofów, dotyczył znajomości pojęć, różnych koncepcji filozoficznych.

 

Kamil otrzymał tytuł FINALISTY XXVII OLIMPIADY FILOZOFICZNEJ .

 

Status finalisty zwalnia z egzaminu maturalnego z filozofii i wiąże się z uzyskaniem 100% na poziomie rozszerzonym. Wynik ten uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na kierunki na wydziałach psychologii, prawa, nauk społecznych, filozofii na najlepszych uczelniach w Polsce.

 

Opiekunem Kamila Golca jest pani Agnieszka Urbańska-Śliwakowska.

 

GRATULUJEMY!!!!

IMG_7234 IMG_7237

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *