Dzień Ziemi

W piątek 22 kwietnia w szkole obchodziliśmy Dzień Ziemi.

Tego dnia uczniowie i nauczyciele rozwiązywali rebusy i krzyżówki o tematyce ekologicznej, a na lekcjach przeprowadzony został test on-line z wiedzy o ochronie środowiska.

Dużo rozmawialiśmy o naszej planecie, zwłaszcza na lekcjach biologii i geografii. Rozmowy te miały na celu uświadomienie młodzieży jak bardzo kruchy jest ekosystem Ziemi.

Każdy z nas jest jej mieszkańcem , dlatego też każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan!