Dzień Przedsiębiorczości

Nasze Liceum od dawna współpracuje z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, której siedziba mieści się w Warszawie. W ramach tej współpracy młodzież uczestniczyła w lekcjach na temat polityki monetarnej w siedzibie NBP w Łodzi oraz brała udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości.

Najważniejszym jednak projektem FMP, w którym uczestniczą nasi uczniowie, jest Dzień Przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie to cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży naszej szkoły.

Dzień Przedsiębiorczości jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *