Zapraszamy do udziału w Projekcie pod tytułem „Nowoczesny marketing kluczem do rozwoju turystyki i promocji regionów”. Przedsięwzięcie realizowane w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego