Zakończenie roku szkolnego 2023/2024!

Dyrektor Szkoły, pan Michał Bistuła i Wicedyrektor pani Agata Pawłowska wraz z wychowawcami wręczyli świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody wychowawców uczniom, którzy uzyskali świadectwa z paskiem, dobre wyniki w nauce, a także pracowali na rzecz klasy i Szkoły.

Zostali również nagrodzeni uczniowie, biorący udział w konkursach zewnętrznych organizowanych przez panią Natalię Lis oraz w imieniu pani Anny Rucińskiej – przez panią Monikę Rychlik.

Życzymy wszystkim wypoczynku, słońca, by naładowało akumulatory na przyszły rok szkolny 2024/2025 🍀❤️🍀🫶