Zakończenie klas IV

W piątek, 28 kwietnia, pożegnaliśmy Maturzystów 2023, ale już wkrótce ponownie się spotkamy podczas egzaminów maturalnych.

Uroczystość uświetniła swą obecnością pani Renata Święciak-Ruda, Rodzice absolwentów, którzy, za szczególne wspieranie Uczniów i Szkoły , otrzymali podziękowania za pracę włożoną w wychowanie młodych ludzi.

Absolwenci klas czwartych otrzymali upragnione świadectwa i nagrody za wyniki w nauce, ale i za osiągnięcia sportowe oraz aktywność w Szkole z rąk Dyrektora szkoły pana Michała Bistuły, Wicedyrektor szkoły pani Agaty Pawłowskiej oraz wychowawców pani Agnieszki Urbańskiej-Śliwakowskiej, pani Ewy Kajak i pana Roberta Śliwakowskiego.

Dziękujemy uczniom klas młodszych za tak wspaniałe pożegnanie Maturzystów oraz pani Beacie Topińskiej, pani Justynie Nowak i pani Barbarze Czarniak a także wszystkim, którzy przyczynili się do tak pięknej uroczystości.