Zajęcia z dr Marcinem Naliwajskim

W kwietniu w naszej szkole odbyły się zajęcia z dr Marcinem Naliwajskim, pracownikiem katedry Fizjologii i Biochemii Roślin na wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas, realizujących rozszerzenie z biologii. Celem spotkania było poszerzenie wiadomości z fizjologii roślin oraz ćwiczenie umiejętności wykorzystywanych podczas matury.
Dr Marcin Naliwajski przedstawił młodzieży również ofertę swojego wydziału dla zainteresowanych kontynuowaniem edukacji w zakresie biologii.
Panu doktorowi bardzo dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę!
telefon 438  telefon 442  telefon 440

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *