Wspópracujemy z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w Łodzi

Nasi uczniowie biorą udział w cyklu szkoleń ekonomicznych, których celem jest rozwijanie u nich pasji do matematyki i nauk pokrewnych. Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego a bezpośrednim koordynatorem jest adiunkt pan  dr Mariusz Nyk.
Pierwszy z cyklu wykładów pt „Modelowanie, symulacje i prognozy ekonomiczne czyli królowa nauk w roli Kopciuszka” poprowadził prof. dr hab. pan Mariusz  Plich, który w ciekawy i przystępny sposób przedstawił wykorzystanie matematyki w codziennym życiu, przez co udowodnił nam, że królowa nauk jest narzędziem do poznania innych dziedzin wiedzy.
Pan dr Mariusz Nyk, kontynuując myśl przewodnią prof. dr hab. pana Mariusz  Plicha, podczas wykładu starał się odpowiedzieć na pytanie: „Czy matematyka jest naprawdę potrzebna?”. Podkreślił tym samym ważność nauk ścisłych i logicznego myślenia.
Cykl szkoleń obejmie nie tylko wykłady, ale i warsztaty z użyciem najnowszych metod multimedialnych, prowadzących do interreakcji z młodzieżą SMS-LO w Aleksandrowie Łódzkim. Jak podkreśla dyrektor szkoły, pani Renata Święciak-Ruda, to szczególne wyróżnienie, promujące najzdolniejszych uczniów oraz mobilizujące do zgłębiania wiedzy matematyczno-ekonomicznej w nietuzinkowy sposób. Jesteśmy dumni z współpracy z  Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego tym bardziej, że cykl szkoleń został nam zaproponowany w uznaniu osiągnięć młodzieży podczas egzaminu maturalnego z przedmiotów ścisłych.
Do końca roku szkolnego 2014/2015 w SMS-LO w Aleksandrowie Łódzkim zostaną przeprowadzone liczne szkolenia, rozszerzające wiedzę młodzieży z zakresu matematyki, ekonomii i socjologii. Licealiści zapoznają się również z prawami rządzącymi rynkiem pracy, co z pewnością przyczyni się do skuteczniejszego odnalezienia się w pracy zawodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *