Warsztaty przeciwprzemocowe!

Dzięki współpracy z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, uczniowie klas pierwszych mogli wziąć udział w warsztatach poświęconych sposobom radzenia sobie z przemocą – zarówno w roli poszkodowanego, jak i świadka.

W trakcie zajęć tworzone były podręczniki dla ofiar i sprawców przemocy, gdzie dokonano syntetycznego przedstawienia wiedzy praktycznej w pigułce.