Szkoła w oku kamery!

Informujemy, iż po uzyskaniu akceptacji Organu Prowadzącego oraz przeprowadzeniu konsultacji z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, od dnia 16.02.2023 r. na terenie Szkoły oraz przy wejściu do niej funkcjonuje monitoring wizyjny.

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5.