SMS-LO na Wydziale Filologicznym UŁ

W czwartek (15 grudnia) uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach na Uniwersytecie Łódzkim, które poprowadzili studenci z Instytutu Filologii Germańskiej. Zajęcia dotyczyły specyfiki i przebiegu studiów filologicznych oraz pozycji filologa na rynku pracy.

Najpierw uczniowie wraz z opiekunami, Panią wicedyrektor Agatą Pawłowską oraz Panią Barbarą Gadzinowską, nauczycielem języka niemieckiego zwiedzili nowy budynek Wydziału Filologicznego, pełen nowinek technicznych. Największe wrażenie zrobiły: studio radiowe, sala studyjna oraz nowoczesna aula z kabinami dla tłumaczy symultanicznych.

Studenci wykazali się niezwykłą pasją i werwą wprowadzając naszych uczniów w tajniki życia akademickiego. Przedstawili możliwości, jakie niesie ze sobą studiowanie na Wydziale Filologii, w tym m.in. rok studiów w Ratyzbonie, semestr studiów w innych niemieckich oraz europejskich miastach. Uczniowie dowiedzieli się również czym różni się kolokwium, czy też sesja od sprawdzianów i kartkówek. Warsztaty te mają na celu pomóc uczniom w zaplanowaniu dalszej ścieżki kształcenia.