Projekt edukacyjny “Igrzyska olimpijskie wczoraj i dziś”

Ruszamy z ekscytującym projektem edukacyjnym! 🚀 “Igrzyska olimpijskie wczoraj i dziś” 2023-1-PL01-KA122-SCH-000150229 to nasze nowe przedsięwzięcie, które zabierze uczniów w edukacyjną podróż do Grecji. 🇬🇷

W ramach tego projektu, finansowanego przez UE, planujemy mobilność w dniach 19.05-01.06.2024, podczas której 28 uczniów naszej szkoły będzie miało szansę na rozwój kluczowych umiejętności i zdobycie cennych kompetencji językowych oraz kulturowych. 📚💼

Szczegóły rekrutacji podamy wkrótce, więc bądźcie czujni! 🕵️‍♂️

Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej, udział w projekcie jest bezpłatny dla uczniów. 🇪🇺💸

Czekają nas lekcje, warsztaty i zajęcia terenowe w języku angielskim, wszystko we współpracy z grecką szkołą partnerską, dzięki czemu uczniowie zanurzą się w bogatej kulturze i tradycji Grecji. 🏛️🌍

Spodziewamy się, że ten projekt rozwinie i wzbogaci perspektywy kulturowe oraz językowe naszych uczniów. 🌟

Więcej informacji na temat projektu na stronie www naszej szkoły!

—-

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”, w ramach I osi priorytetowej: Umiejętności, Działanie 1.7 „Mobilność ponadnarodowa”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na zasadach programu Erasmus+.