Projekt „e-matura” w naszym liceum

Projekt „e-matura”, to innowacyjne rozwiązanie informatyczne zaproponowane przez Politechnikę Łódzką.

Produktem finalnym będzie system informatyczny (platforma), stworzony specjalnie do przeprowadzenia i ocenienia egzaminu maturalnego z matematyki.

Udział w tym projekcie pozwolił naszym uczniom na podejście przynajmniej do dwóch egzaminów z matematyki na poziomie podstawowym, raz, jako uczeń klasy przedostatniej, drugi raz, jako maturzysta.

Dotychczasowe testowania przebiegały według ustalonego schematu. Każdy z zestawów egzaminacyjnych składał się z 25 zadań zamkniętych i około 10 zadań typu otwartego. Działania testujące to nie tylko przeprowadzanie e-egzaminów z matematyki. Za pomocą platformy e-matura przeprowadzony został Mini-test, który obejmował zakres materiału dla klasy maturalnej, przeprowadzany był podczas jednej godziny lekcyjnej, jako dodatkowy sprawdzian wiedzy.

Uruchomiony został także panel e-korepetycji.

E-korepetycje to system, którego serce stanowi baza 250 zadań z 10 obszarów matematycznych. Zadania te są wykorzystywane w trybie samodzielnej pracy ucznia. Nauczyciele mogą też udostępniać swoim uczniom zadania z dowolnie wybranego zakresu materiału i zlecać ich rozwiązanie w zadanym czasie. Nauczyciele uzyskują raport dotyczący aktywności uczniów, a uczniowie informację na temat poprawności swoich rozwiązań.

Uczniowie chętnie uczestniczą w działaniach projektowych, które ułatwiają im przygotowanie się do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *