POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY ZABYTKI MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY W OBIEKTYWIE

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

ZABYTKI MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY W OBIEKTYWIE

    REGULAMIN KONKURSU

1.Organizatorem konkursu jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim

2. Patronat nad  konkursem sprawuje Starosta Powiatu Zgierskiego
3.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy7-8) oraz ponadpodstawowych.
4.Przedmiotem konkursu są zdjęcia przedstawiające zabytki znajdujące się na terenie Powiatu Zgierskiego.

 

5.Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych fotografii jako środka  artystycznego wyrazu służącego do przedstawiania  historycznej przeszłości.

Celem konkursu jest również wspieranie edukacji obywatelskiej uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych , a także rozwijanie zainteresowań historią Powiatu Zgierskiego;wspieranie  zainteresowań i pasji uczniów uzdolnionych poprzez rozwijanie u nich wrażliwości artystycznej i kreatywności.

6. Zdjęcie może  być czarno-białe lub kolorowe w postaci odbitki fotograficznej formatu A4 ( 20 x 30 cm ). Zdjęcie musi  być własnego autorstwa. Do udziału w konkursie dopuszcza się zdjęcia wykonane różnymi technikami fotograficznymi, a także z zastosowaniem technik komputerowych (graficznych) .

7.Zdjęcie musi być  ściśle związane  z tematem konkursu.
8.Z każdej szkoły w konkursie może brać udział od 1 do 3 uczniów.
9.Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 zdjęcie .

 

10.Do zdjęcia należy dołączyć kartę informacyjną  zawierającą następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, kategorię wiekową (13-14lat lub 15-19 lat), adres szkoły z kodem i numerem telefonu, imię i nazwisko opiekuna ,opis miejsca prezentowanego na fotografii, numer telefonu uczestnika, oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zdjęć i zgodę na ich przetwarzanie i publikowanie.

11.Jury nie będzie oceniać prac niespełniających warunków podanych w regulaminie.
12.Nadesłanie zdjęcia  na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, oświadczeniem posiadania praw autorskich  oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie pracy z imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej szkoły.
13.Nadesłane zdjęcia nie będą zwrócone. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do prac.

14.Jury konkursowe wyłania laureatów w dwóch kategoriach :

a)szkoła podstawowa,

b)szkoła ponadpodstawowa

15. Organizator konkursu przewiduje przyznanie laureatom dyplomów oraz nagród rzeczowych.
16.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12.03.2020r. w Szkole Mistrzostwa Sportowego- Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim.

O nagrodzonych pracach  poinformujemy uczestników telefonicznie dn10.III.2020 r.do godz.14.00
17.Wątpliwości i pytania w sprawie konkursu prosimy nadsyłać na adres:
loaleksandrow@szkoly.lodz.pl z dopiskiem: PKF.
18.Termin nadsyłania prac:  02.03.2020r.

na adres:
SMS-LO

im. Mikołaja Kopernika
ul. M.Skłodowskiej-Curie 5
95-070 Aleksandrów Łódzki
z dopiskiem: PKF.

0c750cf8cb73054a6a1f68e56a8fe54c-0  0c750cf8cb73054a6a1f68e56a8fe54c-1  0c750cf8cb73054a6a1f68e56a8fe54c-2  0c750cf8cb73054a6a1f68e56a8fe54c-3

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *