Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „GEO-PLANETA”

W bieżącym roku szkolnym nasza młodzież wystartowała w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „GEO-PLANETA”, organizowany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej “POKOLENIE” przy współpracy z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Łódzkiego.

W tegorocznej edycji udział wzięło ośmioro uczniów szkoły, z klas III A oraz III C, uczęszczających na zajęcia z geografii rozszerzonej. Najlepszy wynik uzyskał Franciszek Kręgiel z klasy III A. Dla każdego uczestnika przewidziano okolicznościowy dyplom.

Głównym celem konkursu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii Polski i świata oraz rozwijanie swoich umiejętności.

Gratulacje!