Nie zapomnimy…

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tym, że zmarł Pan Krzysztof Czajkowski – Burmistrz miasta i gminy Aleksandrów Łódzki w latach 1989-2002. Wielokrotnie gościł w naszej szkole, wspomagał ją i zawsze o niej pamiętał.

“W latach 1975-1989 (z przerwami) pełnił funkcję zastępcy naczelnika miasta i gminy Aleksandrów. W 1989 wygrał w pierwszym konkursie na stanowisko Burmistrza miasta Aleksandrowa i uzyskał nominację Prezydenta Łodzi. Rada gminy, wybrana w pierwszych wolnych wyborach samorządowych 27 maja 1990 roku, potwierdziła ten wybór.

Pan Krzysztof Czajkowski wygrał też kolejne wybory w radzie gminy w 1994 i 1998 roku. Lata rządów Burmistrza Czajkowskiego oznaczały dla miasta wielkie zmiany. Zbankrutowało wiele państwowych przedsiębiorstw (np. Zakłady Przemysłu Pończoszniczego “Sandra”). Zlikwidowano linię tramwajową łączącą Aleksandrów z Łodzią. Od 1991 roku ukazuje się regularnie aleksandrowska gazeta lokalna pt. “40 i cztery”. Gmina przejęła zarząd nad szkołami podstawowymi i przedszkolami. W mieście pomyślnie wdrożono wiele dużych inwestycji, m.in. budowę oczyszczalni ścieków, odbudowę budynku tzw. jatek miejskich, budowę krytego basenu Olimpijczyk.” (wikipedia)
Przekazujemy wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Burmistrza.