Międzynarodowy Konkurs Programistyczny “Baltie”

W poniedziałek (6 maja) w Szkole Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim odbył się etap wojewódzki Międzynarodowego Konkursu Programistycznego “Baltie”. Obok naszych reprezentantów Karoliny Elijasik i Sandry Kozłowskiej, w konkursie wzięli udział przedstawiciele XXI LO w Łodzi oraz SP nr 1.

Wyniki poznamy po 20 maja. Gratulujemy uczestnikom podjęcia się tego niełatwego, wymagającego logicznego myślenia zadania. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: p. Wioletta Stelmasik, p. Małgorzata Witkowska oraz p. Anna Rucińska.