Konkurs geograficzny z wiedzy o Polsce

Zapraszam uczniów naszego Liceum

do udziału w konkursie geograficznym

z wiedzy o Polsce!

Regulamin konkursu

 I. Cele konkursu:

– podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu geografii fizycznej i turystycznej Polski

– rozbudzanie u uczniów zainteresowań geografią turystyczną Polski

– wyzwalanie aktywności młodzieży zmierzającej do zdobywania wiedzy wykraczającej poza program nauczania

 

II. Organizacja i przebieg konkursu:

– do konkursu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani

uczniowie z klas I – III

– konkurs odbędzie się 31 stycznia 2019r.  (czwartek)

o godzinie 9:50 w sali geograficznej

– uczniowie rozwiązują test w ciągu 45 minut

 

III. Zakres tematyczny

– znajomość i umiejętność wskazywania głównych

regionów turystycznych Polski

– dobra znajomość walorów turystycznych

poszczególnych regionów geograficzno-turystycznych

kraju

– dokładna znajomość mapy fizycznej Polski ( krainy

geograficzne, rzeki, jeziora,  kompleksy leśne, parki

narodowe )

– znajomość obiektów w Polsce wpisanych na Listę

Światowego Dziedzictwa Kulturowego

i Przyrodniczego

 

IV.  Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród

odbędzie się na uroczystości z okazji Święta  Szkoły.

Wszyscy uczestnicy konkursu także otrzymają ocenę

bardzo dobrą ( waga 3 ) !

     Osoby zainteresowane konkursem zgłaszają się

do Pani Ewy Kajak,

najpóźniej do 23 stycznia br.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *