Konkurs geograficzny

Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim serdecznie zaprasza uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych do udziału w konkursie geograficznym z wiedzy o Europie i UE pt. „Europo – ja to wiem”.
Poniżej przesyłamy regulamin konkursu.

Regulamin konkursu geograficznego
z wiedzy o Europie i UE
dla uczniów szkół podstawowych
„Europo – ja to wiem!”

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII – VIII ze szkół podstawowych w powiecie zgierskim
Cele konkursu:
– propagowanie wiedzy na temat państw Unii Europejskiej
– rozbudzanie u młodzieży zainteresowań problematyką europejską
– uświadomienie znaczenia UE jako organizacji ponadpaństwowej
– szerzenie wśród młodzieży wiedzy o krajach europejskich
różniących się kulturą, zwyczajami, językami i religią ale
prowadzących wspólną politykę gospodarczą i społeczną
– kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł,
dotyczących problematyki europejskiej
Zagadnienia obowiązujące na konkursie:
– znajomość geografii fizycznej Europy ( formy ukształtowania
terenu – krainy geograficzne, sieć hydrograficzna, dostęp do mórz )
– znajomość mapy politycznej Europy
– kraje członkowskie UE i ich charakterystyka
Każda szkoła do konkursu może wytypować od 1 do 3 uczniów
Konkurs geograficzny polega na rozwiązaniu zadań w ciągu 45 minut
Konkurs odbędzie się  20 II 2020r. o godzinie 9:00
w Szkole Mistrzostwa Sportowego LO w Aleksandrowie Łódzkim
Kartę zgłoszenia i oświadczenia o wyrażeniu zgody przez rodziców na przetwarzanie danych osobowych uczniów biorących udział w konkursie należy przesłać do 14 II 2020r.
faxem: (42) 712-74-40, mailem sekretariat@sms-kopernik.pl
lub pocztą na adres szkoły:
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące
ul. M. Skłodowskiej – Curie 5
95-070 Aleksandrów Łódzki
z dopiskiem Konkurs geograficzny
Laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni o uzyskaniu nagrody i zaproszeni do szkoły w celu odebrania dyplomu i nagrody
rzeczowej
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: sms-kopernik.pl oraz na www.facebook.com/SMS-LO-im-Mikołaja-Kopernika-w-Aleksandrowie-Łódzkim
10. Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 12 III 2020r.
na uroczystości Święta Szkoły
11. Rodzice lub opiekunowie prawni każdego ucznia biorącego udział
w konkursie są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby
niepełnoletniej

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *