Podręczniki

SPIS PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/22

* przyrodę realizują uczniowie, którzy nie mają rozszerzenia z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia)

** historię i społeczeństwo realizują uczniowie, którzy nie mają rozszerzenia z historii

Do klasy pierwszej po szkole podstawowej:

LPPRZEDMIOTAUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKAWYDAWNICTWONR DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA
1.JĘZYK POLSKID. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski Oblicza epok. Podręcznik. Klasa 1. Część 1 i 2 Zakres podstawowy i rozszerzonyWSiP952/1/2019
2.JĘZYK ANGIELSKIZakup podręczników prosimy   dokonywać po zaklasyfikowaniu ucznia do odpowiedniego poziomu we wrześniu!  
3.JĘZYK NIEMIECKI„Transfer Deutsch 1” Podręcznik. Klasa 1 Liceum i technikum „Transfer Deutsch 1” Zeszyt ćwiczeń. Klasa 1 Liceum i technikumPWN1004/1/2019
4.JĘZYK ROSYJSKIM. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec „Wot i my-po nowemu” 1PWN 
5.MATEMATYKAM. Kurczab,
E. Kurczab,
E. Świda Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1 Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1
Pazdro979/1/2019
6.HISTORIAJ. Choińska-Mika Historia 1  liceum i technikum zakresu rozszerzonegoWSiP982/1/2019
7.WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIEBeata Surmacz  Wiedza o społeczeństwie 1 zakres podstawowyOPERON 
8.GEOGRAFIAGeografia zakres rozszerzony – Oblicza geografii 1,
Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh
Nowa Era973/1/2019
9.BIOLOGIAAnna Helmin, Jolanta Holeczek Biologia zakres podstawowy
Biologia na czasie 1 + karty pracy
Nowa Era1006/1/2019
10.CHEMIAChemia. Podręcznik. Klasa 1. Zakres podstawowy Liceum i technikumWSiP 
11.FIZYKAFizyka.
Zakres podstawowy
L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda
WSiP999/1/2019
12.INFORMATYKA   
13.EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWAJ. Słoma   „Żyję i działam bezpiecznie”Nowa Era960/2019
14.RELIGIAŻyć w miłości Boga
pod red. ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak
  

Do klasy drugiej po szkole podstawowej:

LPPRZEDMIOTAUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKAWYDAWNICTWONR DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA
1.JĘZYK POLSKID. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski Oblicza epok. Podręcznik. Klasa 2. Część 1 i 2 Zakres podstawowy i rozszerzonyWSiP952/3/2020
2.JĘZYK ANGIELSKI– PODSTAWA – KONTYNUACJA VISION 3 ORAZ VISION 4
                    – ROZSZERZENIE – REPETYTORIUM PEARSON
  
3.JĘZYK NIEMIECKI„Transfer Deutsch 2” Podręcznik. Klasa 2 Liceum i technikum   „Transfer Deutsch 2”Zeszyt ćwiczeń. Klasa 2 Liceum i technikumPWN 
4.JĘZYK ROSYJSKIM. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec „Wot i my-po nowemu” 2PWN 
5.MATEMATYKAMarcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda  Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 2 Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 2
Pazdro 
6.HISTORIAJ. Choińska-Mika Historia 2 do licem i technikum do zakresu rozszerzonegoWSiP982/2/2020
7.WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIEBeata Surmacz     Wiedza o społeczeństwie 2 zakres podstawowyOPERON1049/2/2020
8.GEOGRAFIAGeografia zakres podstawowy – Oblicza geografii 2   T. Rachwał, W. Kilar Geografia zakres rozszerzony – Oblicza geografii 2 Anna Helmin, Jolanta HoleczekNowa Era973/1/2019
9.BIOLOGIABiologia zakres podstawowy
Biologia na czasie 2 + karty pracy Marek Guzik, Ryszard Kozik Biologia na czasie 2 Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikmu Zakres rozszerzony
Nowa Era1006/2/2020
10.CHEMIARyszard Janicki, Małgorzata Chmurska, Gabriela Osiecka, Marcin Sobczak Chemia 2  (zakres podstawowy)WSiP 
11.FIZYKAFizyka klasa 2, zakres podstawowyWSiP 
12.RELIGIAMoje miejsce w Kościele
pod red. ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak
  
13.PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCIKrok w przedsiębiorczość, autorzy:
Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał
Nowa Era1039/2020/z1

Do klasy trzeciej po szkole podstawowej:

LPPRZEDMIOTAUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKAWYDAWNICTWONR DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA
1.JĘZYK POLSKID. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski Oblicza epok. Podręcznik. Klasa 3. Część 1 i 2 Zakres podstawowy i rozszerzonyWSiP 
2.JĘZYK ANGIELSKIIII C ,D,E -KONTYNUACJA VISION 3 ORAZ VISION 4  
3.JĘZYK NIEMIECKITransfer Deutsch 3 rok wydania 2021, zeszyt ćwiczeń Transfer Deutsch 3- podręcznikPWN 
4.JĘZYK ROSYJSKIM. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec „Wot i my-po nowemu” 3  
5.MATEMATYKAMarcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda  Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 3 Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 3
Pazdro 
6.HISTORIAJ. Choińska-Mika Historia 3  liceum i technikum zakresu rozszerzonegoWSiP 
7.WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE   
8.GEOGRAFIAOblicza geografii 3, zakres podstawowy Cz. Adamiak, A. Dubownik, M. Świtoniak, M. Nowak, B. Szyda

Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony, M. Świtoniak, T. Wieczorek, R. Malarz, T. Karasiewicz, M. Więckowski
Nowa Era  983/3/2021       973/3/2021
9.PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCIKrok w przedsiębiorczość, autorzy:
Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał
Nowa Era1039/2020/z1

Do klasy trzeciej po gimnazjum:

LPPRZEDMIOTAUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKAWYDAWNICTWONR DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA
1.JĘZYK POLSKIM. Chmiel, E. Równy   „Ponad  słowami”. Klasa IIINowa Era425/5/2014
2.JĘZYK ANGIELSKIIIIA – PODSTAWA I ROZSZERZENIE – REPETYTORIUM PEARSON

IIIB PODSTAWA – KONTYNUACJA VISION 3 ORAZ REPETYTORIUM (DO UZGODNIENIA)
          ROZSZERZENIE – KONTYNUACJA REPETYTORIUM PEARSON ROZSZERZENIE
  
3.JĘZYK NIEMIECKIInfos 3. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik.  Infos 3. Zeszyt ćwiczeń.Pearson451/5,6/2014/2015
4.JĘZYK ROSYJSKIM. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec „Wot i my” 3PWN 
5.MATEMATYKAZbiór zadań do liceów i techników Klasa 3. Zakres podstawowy lub rozszerzony. E. Kurczab, M. Kurczak, E.   ŚwidaPazdro 
6.HISTORIACiekawi świata 3Operon 
7.WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIEWiedza o społeczeństwie część 3  Odkrywamy na nowoOperon488/2/2013/2016
8.GEOGRAFIAOblicza geografii 3 zakres rozszerzony  T. RachwałNowa Era501/2/2013/2016
9.BIOLOGIA   
10.CHEMIA   
11.RELIGIAMoje miejsce w rodzinie
pod red. ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak
  

* przyrodę realizują uczniowie, którzy nie mają rozszerzenia z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia)

** historię i społeczeństwo realizują uczniowie, którzy nie mają rozszerzenia z historii

TEST

SPIS PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/22

* przyrodę realizują uczniowie, którzy nie mają rozszerzenia z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia)

** historię i społeczeństwo realizują uczniowie, którzy nie mają rozszerzenia z historii

Do klasy pierwszej po szkole podstawowej:

LPPRZEDMIOTAUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKAWYDAWNICTWONR DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA
1.JĘZYK POLSKID. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski Oblicza epok. Podręcznik. Klasa 1. Część 1 i 2 Zakres podstawowy i rozszerzonyWSiP952/1/2019
2.JĘZYK ANGIELSKIZakup podręczników prosimy   dokonywać po zaklasyfikowaniu ucznia do odpowiedniego poziomu we wrześniu!  
3.JĘZYK NIEMIECKI„Transfer Deutsch 1” Podręcznik. Klasa 1 Liceum i technikum „Transfer Deutsch 1” Zeszyt ćwiczeń. Klasa 1 Liceum i technikumPWN1004/1/2019
4.JĘZYK ROSYJSKIM. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec „Wot i my-po nowemu” 1PWN 
5.MATEMATYKAM. Kurczab,
E. Kurczab,
E. Świda Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1 Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1
Pazdro979/1/2019
6.HISTORIAJ. Choińska-Mika Historia 1  liceum i technikum zakresu rozszerzonegoWSiP982/1/2019
7.WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIEBeata Surmacz  Wiedza o społeczeństwie 1 zakres podstawowyOPERON 
8.GEOGRAFIAGeografia zakres podstawowy – Oblicza geografii 1
Roman Malarz, Marek Więckowski

Geografia zakres rozszerzony – Oblicza geografii 1,
Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh
Nowa Era983/1/2019
973/1/2019
9.BIOLOGIAAnna Helmin, Jolanta Holeczek Biologia zakres podstawowy
Biologia na czasie 1 + karty pracy
Nowa Era1006/1/2019
10.CHEMIAChemia. Podręcznik. Klasa 1. Zakres podstawowy Liceum i technikumWSiP 
11.FIZYKAFizyka.
Zakres podstawowy
L. Lehman, W. Polesiuk, G. F. Wojewoda
WSiP999/1/2019
12.INFORMATYKA   
13.EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWAJ. Słoma   „Żyję i działam bezpiecznie”Nowa Era960/2019
14.RELIGIAŻyć w miłości Boga
pod red. ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak
  

Do klasy drugiej po szkole podstawowej:

LPPRZEDMIOTAUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKAWYDAWNICTWONR DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA
1.JĘZYK POLSKID. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski Oblicza epok. Podręcznik. Klasa 2. Część 1 i 2 Zakres podstawowy i rozszerzonyWSiP952/3/2020
2.JĘZYK ANGIELSKI– PODSTAWA – KONTYNUACJA VISION 3 ORAZ VISION 4
                    – ROZSZERZENIE – REPETYTORIUM PEARSON
  
3.JĘZYK NIEMIECKI„Transfer Deutsch 2” Podręcznik. Klasa 2 Liceum i technikum   „Transfer Deutsch 2”Zeszyt ćwiczeń. Klasa 2 Liceum i technikumPWN 
4.JĘZYK ROSYJSKIM. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec „Wot i my-po nowemu” 2PWN 
5.MATEMATYKAMarcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda  Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 2 Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 2
Pazdro 
6.HISTORIAJ. Choińska-Mika Historia 2 do licem i technikum do zakresu rozszerzonegoWSiP982/2/2020
7.WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIEBeata Surmacz     Wiedza o społeczeństwie 2 zakres podstawowyOPERON1049/2/2020
8.GEOGRAFIAGeografia zakres podstawowy – Oblicza geografii 2   T. Rachwał, W. Kilar Geografia zakres rozszerzony – Oblicza geografii 2 Anna Helmin, Jolanta HoleczekNowa Era973/1/2019
9.BIOLOGIABiologia zakres podstawowy
Biologia na czasie 2 + karty pracy Marek Guzik, Ryszard Kozik Biologia na czasie 2 Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikmu Zakres rozszerzony
Nowa Era1006/2/2020
10.CHEMIARyszard Janicki, Małgorzata Chmurska, Gabriela Osiecka, Marcin Sobczak Chemia 2  (zakres podstawowy)WSiP 
11.FIZYKAFizyka klasa 2, zakres podstawowyWSiP 
12.RELIGIAMoje miejsce w Kościele
pod red. ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak
  
13.PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCIKrok w przedsiębiorczość, autorzy:
Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał
Nowa Era1039/2020/z1

Do klasy trzeciej po szkole podstawowej:

LPPRZEDMIOTAUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKAWYDAWNICTWONR DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA
1.JĘZYK POLSKID. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski Oblicza epok. Podręcznik. Klasa 3. Część 1 i 2 Zakres podstawowy i rozszerzonyWSiP 
2.JĘZYK ANGIELSKIIII C ,D,E -KONTYNUACJA VISION 3 ORAZ VISION 4  
3.JĘZYK NIEMIECKITransfer Deutsch 3 rok wydania 2021, zeszyt ćwiczeń Transfer Deutsch 3- podręcznikPWN 
4.JĘZYK ROSYJSKIM. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec „Wot i my-po nowemu” 3  
5.MATEMATYKAMarcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda  Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 3 Marcin Kurczab
Elżbieta Kurczab
Elżbieta Świda Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 3
Pazdro 
6.HISTORIAJ. Choińska-Mika Historia 3  liceum i technikum zakresu rozszerzonegoWSiP 
7.WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE   
8.GEOGRAFIAOblicza geografii 3, zakres podstawowy Cz. Adamiak, A. Dubownik, M. Świtoniak, M. Nowak, B. Szyda

Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony, M. Świtoniak, T. Wieczorek, R. Malarz, T. Karasiewicz, M. Więckowski
Nowa Era  983/3/2021       973/3/2021
9.PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCIKrok w przedsiębiorczość, autorzy:
Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał
Nowa Era1039/2020/z1

Do klasy trzeciej po gimnazjum:

LPPRZEDMIOTAUTOR I TYTUŁ PODRĘCZNIKAWYDAWNICTWONR DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA
1.JĘZYK POLSKIM. Chmiel, E. Równy   „Ponad  słowami”. Klasa IIINowa Era425/5/2014
2.JĘZYK ANGIELSKIIIIA – PODSTAWA I ROZSZERZENIE – REPETYTORIUM PEARSON

IIIB PODSTAWA – KONTYNUACJA VISION 3 ORAZ REPETYTORIUM (DO UZGODNIENIA)
          ROZSZERZENIE – KONTYNUACJA REPETYTORIUM PEARSON ROZSZERZENIE
  
3.JĘZYK NIEMIECKIInfos 3. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik.  Infos 3. Zeszyt ćwiczeń.Pearson451/5,6/2014/2015
4.JĘZYK ROSYJSKIM. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec „Wot i my” 3PWN 
5.MATEMATYKAZbiór zadań do liceów i techników Klasa 3. Zakres podstawowy lub rozszerzony. E. Kurczab, M. Kurczak, E.   ŚwidaPazdro 
6.HISTORIACiekawi świata 3Operon 
7.WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIEWiedza o społeczeństwie część 3  Odkrywamy na nowoOperon488/2/2013/2016
8.GEOGRAFIAOblicza geografii 3 zakres rozszerzony  T. RachwałNowa Era501/2/2013/2016
9.BIOLOGIA   
10.CHEMIA   
11.RELIGIAMoje miejsce w rodzinie
pod red. ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak
  

* przyrodę realizują uczniowie, którzy nie mają rozszerzenia z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia)

** historię i społeczeństwo realizują uczniowie, którzy nie mają rozszerzenia z historii