Wydawanie świadectw maturalnych 


11 SIERPNIA 2020

godzina 12.00
Maturzyści, którzy nie otrzymali świadectwa dojrzałości, a mają prawo poprawiać egzamin maturalny, muszą złożyć oświadczenie
o zamiarze przystąpienia do  egzaminu poprawkowego.
Termin składania oświadczeń mija 14 sierpnia 2020 r.

Oświadczenia do pobrania na stronie www.oke.lodz.pl

Proszę przygotować książki do zwrotu do biblioteki przed wejściem po odbiór świadectwa maturalnego.