Liceum w projekcie

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego aktywnie działa na rzecz upowszechniania nauki i edukacji w regionie. W działanie to doskonale wpisuje się nowy projekt Wydziału „Szkoła Patronacka”, obejmujący współpracę z wybranymi szkołami ponadgimnazjalnymi w Łodzi i w regionie. Od stycznia 2013 roku patronatem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ objętych zostało 17 szkół ponadgimnazjalnych, w tym nasze Liceum.

Projekt “Szkoła Patronacka” zakłada:

1.Podejmowanie działań prowadzących do ponadprogramowego poszerzenia wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych i informatyki.

2.Zapoznawanie uczniów z warunkami i organizacją studiów, programem nauczania

oraz środowiskiem akademickim Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

3.Wspieranie wybitnie uzdolnionych uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

4.Wymianę doświadczeń między nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych a pracownikami Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw i projektów edukacyjnych.

 

Założone cele będą osiągnięte poprzez:

1.Przygotowanie i prowadzenie przez pracowników Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wybranych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas objętych patronatem.

2.Udział uczniów klas objętych patronatem w wybranych zajęciach prowadzonych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

3.Współpracę studenckich kół naukowych z uczniami szkół ponadgimnazjalnych.

4.Opracowanie wspólnych sesji naukowo-dydaktycznych.

5.Umożliwienie nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych dostępu do zasobów biblioteki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

6.Inne działania uzgadniane na bieżąco przez obie strony porozumienia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *